OM OSS - INTEGRITETSPOLICY

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, och här informerar vi om hur Larssonline hanterar uppgifter om våra kunder.

Ändamål
Vi sparar uppgifter endast för tillverkning, drift och förvaltning av våra kunders hemsidor, och för att kunna ge våra kunder support i frågor gällande hemsidor.

Vilka uppgifter sparas?
Larssonline sparar uppgifter om kunder i:
ett kundregister med en lösenordsskyddad databas. De uppgifter som sparas är:
   - Företagets namn, org.nr, adress, telefonnummer och och e-postadress.
   - Kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress.
   - Uppgifter för att administrera hemsidan (t.ex. inloggningar och arbetslogg).
   - Överenskommelser om hemsidan (t.ex. tillverknings- och driftavtal).
en excelfil, med samma uppgifter som i kundregistret.
e-postprogram i dator, löpande kontakt om kundens hemsida.
Mailchimp: Ett system för nyhetsbrev, där företagsnamn och e-postadress sparas.

När tas uppgifterna bort?
Vi tar bort uppgifterna när:
• kunden så önskar. Vi behöver dock uppgifterna för att kunna administrera en kunds hemsida som är online.
• samarbetet avslutas med en kund.

Begäran om uppgifter
Våra kunder kan när som helst begära att få ut samtliga uppgifter som vi har om kunden i kundregister, excelfil och Mailchimp.
Skicka ett e-postmeddelande till stefan@larssonline.se, så returnerar vi uppgifterna.

Sist, men inte minst:
Vi lämnar aldrig ut uppgifter om våra kunder till tredje part.


   

« Tillbaka