Framnäs Hamn­förening

Framnäs Hamnförening sköter gäst- och småbåtshamnen i Lidköping. Man har vid bryggorna plats för 302 båtar, varav 10 platser är gästplatser.

Hemsidan online 2008 - Ombyggd 2018 och uppgraderad till Larsssonline CMS 2023

framnashamnen.se   


« Tillbaka