DRIFT

DRIFT

Vi har sedan starten erbjudit våra kunder att sköta drift och förvaltning av hemsidorna, och nästan alla kunder har idag den tjänsten.

Driften innebär att Larssonline åtar sig:
• Uppdateringar
• Kontinuerlig tillsyn att hemsidan är online och fungerar (i den utsträckning vi kan påverka).
• Backup av hemsidans filer och ev. databaser.
• Användarsupport gentemot hemsidans ägare.
• Kontakter med hårdvaruleverantör/webbhotell.
• Uppläggning/ändringar/borttag av e-postadresser som är kopplade till domännamnet.
• Plats på webbhotell, om kunden inte själv har ett konto på något webbhotell.

Larssonline lämnar aldrig ut kunduppgifter till tredje part, men sparar uppgifter som är nödvändiga för att sköta drift och förvaltning av hemsidan.

Driften faktureras årsvis i efterhand.


« Tillbaka